GenuTrain, för knäleden

genutrain_product_800

GenuTrain® – Aktivortos för avlastning och stabilisering av knäleden

Indikationer:

 • Instabilitet
 • Menisksmärta
 • Irritationer (tendomyopati, slappa ligament, artros, artrit, posttraumatiskt och postoperativt)

Egenskaper:

 • Ny Omega-pelott: Integrerad viskoelastisk pelott som omsluter patellan likt en ring, med två tryckpunkter distalt samt med två ”sidovingar” i höjd med menisken.
 • Nytt koncept för det stickade materialet: extra töjbart, luftgenomsläppligt och fuktavstötande för god brukarkomfort.
 • Nytt finstickat område som är särskilt mjukt i knävecket.
 • Anatomisk formstickning för optimal och säker passform.
 • Kompressionsreducerande kantzoner gör att ortosen inte stasar.
 • Ny integrerad påtagningshjälp gör att det lättare att ta på stödet.

Verkningssätt:

 • Omega-Pelotten medför en omfördelning av ortosens kompression från patellan till den omgivande mjukdelsvävnaden.
 • Pelottringen som ändrar sin form vid knäledens rörelser masserar de parapatellära mjukdelsstrukturerna.
 • Kompressions- och massageeffekten påskyndar resorptionen av ödem och utgjutningar.
 • Tryckpunkterna i Omega-pelotten utövar ett tryck på Hoffas fettknoppar. Detta ger en tryckavlastande och smärtlindrande effekt på det retropartelära området.
 • Sidovingarna på Omega-pelotten når de främre delarna av menisklagret och bidrar till smärtlindring genom en växelkompression.
 • Den komplesa stimuleringen som ortosen utövar på proprioceptorerna har en positiv verkan på sensomotoriken och därmed på muskelstyrningen.