Benhinneinflammation

Kan uppkomma vid överbelastning av musklerna i underbenet. Smärta uppstår på insidan eller på framsidan av smalbenet. Benhinneinflammation är en vanlig belastningsskada bland idrottsutövare och kan bero på för intensiv träning, för snabbt ökad träning, byte av underlag eller träning på hårt underlag. Det är ofta aktiviteter med löpning och hopp som kan ge besvär.

Högt fotvalv eller överpronation (vristen vrids inåt) kan göra att du har lättare för att få benhinneinflammation. Pronation är den rörelse, inåtrotation, som sker när du sätter i foten då du springer eller går. Vid överpronation pressas fotvalvet ned för djupt och benet får en alltför kraftig inåtrotation.Individuellt anpassade hålfotsinlägg avhjälper problemet.