GenuTrain S, med ledskenor för knäleden

genutrain_s_product_800

GenuTrain® S – Aktivortos med ledskenor på sidorna

Indikationer:

 • Lätt instabilitet
 • Gonartros
 • Artriter (t ex PCP)

Egenskaper:

 • Nytt koncept för det stickade materialet: extra töjbart, luftgenomsläppligt och fuktavstötande för god brukarkomfort – särskilt i knävecket.
 • Den speciella sticktekniken garanterar att obehag i knävecket elimineras.
 • De anatomiskt formade ledskenorna kan omformas termoplastiskt och förs in i tunnlarna på sidorna.
  Ledskenorna är fixerade med cirkulära, oelastiska band.
 • En ringformad viskoelastisk pelott omsluter patellan och underlättar placeringen av ortosen.

Verkningssätt:

 • Kombinationen av ortoslederna och bandsystemet ger knäleden passivt mer stöd.
 • Det positiva inflytandet på sensomotoriken innebär att knäleden får mer aktivt stöd.
 • Knäledens rörelser får pelottringen att ändra form, varigenom de parapatellära mjukdelsstrukturerna masseras.
 • Kompressions- och massageeffekten påskyndar resorptionen av ödem och utgjutningar.