Hallux rigidus

Hallux rigidus uppstår av förslitning eller artros i stortåns led. Hallux rigidus ger ofta besvär i form av stelhet och smärta i leden.

Behandling av Hallux rigidus

Noga utvalda skor

Hålfotsinlägg med välutformad pelott