Supination

Enkelt förklarat är att supination innebär en utåtlutning av fötterna eller foten. Symtom: Du vrickar ofta fötterna, ont på utsidan av knäna och hälseneproblem. En liten andel av befolkningen har supination.

Motsatsen till supination är pronation.