För dig som är remittent!

Den här sidan riktar sig till dig som är remittent. Här finns en remiss som ska underlätta för dig som vill remittera patienter till Fotanatomi:

Remiss i pdf-format hämtar du här

På remissen finns möjlighet att beskriva patientens symtom och förslag till åtgärd. Där finns även en vägbeskrivning och information om kollektivtratik för de som ska besöka oss.